Pod opieką i nadzorem Służb Weterynaryjnych - przy zachowaniu rygorystycznych wymogów fitosanitarnych - założyliśmy specjalistyczną hodowlę reprodukcyjną bażanta łownego, mongolskiego oraz królewskiego.

  Dysponujemy możliwościami lęgowymi z wykorzystaniem wysokiej klasy obiektu i urządzeń inkubacyjnych spełniających wszelkie aktualnie wymagane normy i dyrektywy UE.

 W oparciu o doświadczenie nabyte podczas wieloletniej pracy na fermach hodowli bażantów i kuropatw we Francji postanowiliśmy wykorzystać tę wiedzę na polskim gruncie.

 

 Mamy zaszczyt zaproponować naszym klientom jaja lęgowe, bażanty żywe (pełne spektrum wiekowe) oraz tuszki mięsne konsumpcyjne.

 

 Jaja są sortowane, dezynfekowane i pakowane w jednorazowe wytłoczki i kartony po 360 szt. oraz przechowywane w chłodni.

Jaja

 Jaja dostępne są od połowy marca do końca czerwca z niewielką tolerancją uzależnioną od warunków pogodowych, w ilości do 30 000 szt. co 7 dni.

W roku 2017 osiągnęliśmy 82% skuteczność lęgową.

Pisklaki

  Pisklęta dostępne będą w ilości do 25 000 szt., co 7 dni od połowy kwietnia.

Bażanty młode

Bażanty dorosłe

Bażanty królewskie

OFERTA NA SEZON 2017/2018

na warunkach EXW

 

Cena dotyczy minimalnego jednorazowego zakupu:

  • 20 000 szt. jaj,
  • 10 000 szt. piskląt 1 dniowych,
  • 5 000 szt. bażantów młodych ( 3-7 tyg.),
  • 3 000 szt. bażantów od 8 tyg.

 Przy zakupie bażantów należy uwzględnić koszty opakowania lub kaucji za wypożyczenie.
 Przy zakupach mniejszych ilości niż w/w, cena jest ustalana indywidualnie.

 Zamówienia na sezon 2017/2018 są przyjmowane i będą realizowane wg kolejności wpływu do wyprzedania możliwości technologicznej hodowli.

 

Specjalistyczne Gospodarstwo Hodowlane

98-100 Wrzeszczewice


tel: +48 513 034 663 (eng)   tel: +48 513 034 660 

tel: +48 43 675 28 86   fax: +48 43 675 26 32
e-mail: 
info@fasanfarm.pl